Classificació farines segons les següents variables